MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.1. Satıcı Bilgileri

Unvan                  : Altınöz Kuyumculuk A.Ş. ( “Şirket” veya “Altınöz Kuyumculuk” olarak anılacaktır.)

Adres                   : Oran Mah. Zülfü Tigrel Cad. Kuzu Efect AVM B-Blok 1/5/38 06450 Çankaya/Ankara

Vergi Dairesi        : Başkent Vergi Dairesi

Vergi No              : 0640203300

Ticaret Odası     : Ankara Ticaret Odası

Sicil No               : 360256

Mersis No           : 0064-0203-3000-0002

İletişim Tel          : 0850 555 86 92

İletişim Email      : info@altinozonline.com.tr

1.2. Alıcı Bilgileri

Ad-Soyad            : %FATURA_AD_SOYAD% (Bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır.)

Adres                  : %FATURA_ADRES%

Telefon                : %FATURA_TEL_1%

E-Posta               : %UYE_E-POSTA%

Satıcı ile Alıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, Alıcı’nın, Satıcı’ya ait “altinozonline.com.tr” URL adresli internet sitesi (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği ürünün nitelikleri, satış fiyatı, miktarı, ödeme şekli ve cayma hakkı gibi unsurların belirtildiği ürün satışı ve teslimatı ile ilgilidir. Bu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine göre Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini amaçlar. Tüketici olarak kabul edilmeyen Alıcılar için ise Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. Alıcı, işbu Form ve Sözleşmeyi onaylayıp ödeme yapmayı kabul ettiği takdirde, belirtilen tutarda bir ödeme yükümlülüğü altına girdiğini bilmektedir.

2.2. Alıcı, Satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri, satışa konu ürün/hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, cayma hakkı, masraflar ve diğer ön bilgilendirmeler ile ilgili olarak bilgilendirildiğini, bu bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, okuduğunu, anladığını ve haklarının ve yükümlülüklerinin farkında olduğunu beyan eder. Ayrıca Alıcı, Satıcı tarafından uygulanan gizlilik politikası, veri kullanımı ve işleme politikası, elektronik iletişim kuralları gibi Alıcı bilgileriyle ilgili konularda bilgilendirildiğini ve bu konularda Satıcı’ya izin verdiğini kabul eder. Sitenin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura da işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

%URUNLER%

 1. ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, siparişi oluşturmadan önce Site ile ilgili sayfaları ve bölümleri, Sözleşme, Ön Bilgilendirme Formu (“Form”) ve diğer ilgili bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgiler arasında aşağıdakiler de bulunur:

 1. Ürün/hizmetin temel nitelikleri,
 2. Satıcının adı veya unvanı, MERSİS numarası veya vergi kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile diğer tanıtıcı bilgileri,
 3. Ürün/hizmetin satın alınması süreci ve düzeltilmesi gereken yanlış bilgilerin düzeltilmesi için kullanılan araçlar ve yöntemler,
 4. Satıcının üye olduğu Meslek Odası (ATO-Ankara Ticaret Odası) ve ATO’nun mesleğe ilişkin davranış kuralları hakkında bilgi alınabilecek iletişim bilgileri,
 5. Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik politikası, veri kullanımı ve işleme politikası, elektronik iletişim kuralları ve Alıcı’nın bu konularda verdiği izinlerin kapsamı, Alıcı’nın kanuni hakları, Satıcının hakları ve Tarafların bu haklardan nasıl yararlanabilecekleri,
 6. Ürün/hizmet için Satıcı tarafından belirlenen gönderim kısıtlamaları,
 7. Kabul edilen ödeme yöntemleri, ürün/hizmetin vergiler dâhil toplam satış fiyatı,
 8. Ürün/hizmetin Alıcı’ya teslimiyle ilgili yöntemler, nakliye, teslimat ve kargo masrafları gibi ek masraflar hakkında bilgi,
 • Ürün/hizmet ile ilgili diğer ödeme, tahsilat ve teslimat bilgileri, Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler ve Tarafların sorumlulukları,
 1. Alıcı’nın cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar ve hakkın süresinde kullanılmaması gibi durumlarda bu hakkın kaybedileceği bilgisi,
 2. Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda kullanma şartları, süresi ve usulü, iade için Satıcının belirlediği Kargo Şirketi hakkında bilgi ve iade sürecinde Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları nedeniyle yapılacak indirimler ve mahsuplar gibi tüm mali hususlar,
 3. Cayma bildiriminin yapılacağı adres, telefon/faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
 4. Satıcının talep ettiği depozito veya diğer mali teminatlar ve şartları,
 5. Dijital içerikler varsa işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
 6. Alıcı’nın Sitede belirli dönemlerde geçerli olabilecek fırsatlardan yararlanma koşullarıyla ilgili detaylar (özel şartlar),
 7. Satıcının bilmesi gereken veya makul olarak bilmesi beklenen dijital içeriğin hangi donanım veya yazılımla uyumlu olduğu hakkında bilgi,
 8. Sözleşme’ de yer alan diğer tüm satış şartları ile ilgili bilgiler ve Sözleşme’nin Alıcı tarafından onaylanmasını müteakip elektronik posta yoluyla Alıcı’ya gönderileceği ve Alıcı’nın üyelik hesabından erişebileceği bilgisi,
 9. Uyuşmazlık durumunda Alıcı’nın Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine başvurabileceği bilgisi.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN NİTELİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

4.1. Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin türü, kodu, miktarı, modeli, rengi, birim fiyat(lar)ı, satış bedeli ile ödeme bilgileri ve Alıcı tarafından bildirilen teslimat yeri dâhil teslimat bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Alıcı, işbu Sözleşmeyi imzalayarak ürün kodu, adedi, ürünün vergiler dâhil fiyatı, teslimat ücreti, ödeme şekli, cayma hakkı hakkında ödeme yapmadan önce bilgilendirildiğini ve bu bilgileri onayladığını kabul ve beyan etmektedir. Alıcı, Form ile Sözleşmeyi onayladığında, seçtiği ödeme yöntemine göre aşağıda belirtilen bedel Alıcı tarafından ödenecek ve Alıcı tarafından seçilen ürünler, Alıcı’nın bildirdiği teslimat adresine gönderilecektir.

FATURA BİLGİLERİ

Ödeme Şekli                     : %ODEME_SEKLI%

Teslimat Adresi                 : %TESLIMAT_ADRES%

Teslim Edilecek Kişi         : %TESLIMATI_ALAN%

Fatura Adresi                   : %FATURA_ADRES%

Kargo Ücreti                     : %KARGO_UCRETI% TL

Fatura Teslimi                  : Fatura, sipariş ile birlikte fatura adresine teslim edilir

4.2. Ürün karşılığında ödenecek tüm tutarlar (tüm vergiler dâhil satış fiyatı, kargo bedeli, taksit farkı tutarı vb.), yukarıdaki tabloda Alıcı’nın bilgilerine sunulmuştur. Alıcı, Form ve işbu Sözleşmeyi onayladığında ödeme yükümlülüğünün doğacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

4.3. Alıcı, ödemelerini kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birini kullanarak yapabilir.

4.4. Tereddütte mahal vermemek için; Alıcı’nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dâhil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kartı vb. ile ödediği durumlarda, bu kartların sağladığı tüm imkânlar doğrudan kartı veren kuruluş tarafından sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkânlarıdır. Bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcının bedelini peşin olarak veya taksitler halinde tahsil ettiği ürün satışları, işbu Sözleşme’nin tarafları arasında kredili veya taksitli satış anlamına gelmemekte olup peşin satıştır. Satıcının kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tamamının temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dâhil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Alıcı’nın temerrüdü durumunda, yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi uygulanır.

4.5. Satıcı, açıkça belirtilmedikçe teslimat masraflarının tamamının veya bir kısmının Alıcı’ya ait olduğunu belirtir. Satıcı, kendi ticari takdirine bağlı olarak yürüttüğü ve Site’ de ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını veya bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.

4.6. Cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı için kullanıldığı durumlar veya bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (varsa Alıcı’nın faydalandığı) Satıcı ücretsiz kargo (teslimat) kampanyası, asgari alışveriş tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslimat-kargo bedeli, Alıcı’ya iade edilecek tutardan düşülerek tahsil edilir. (Alıcı’nın teslimat-kargo ücreti ödediği durumlarda bu ücret iade edilir). Benzer şekilde, Alıcı’nın herhangi bir Satıcı kampanyasının asgari tutarında alışveriş yaparak indirim veya aynı nitelikte bedelsiz (hediye) ürün aldığı durumlar veya hediye çeki vb. kazandığı/kullandığı durumlarda, cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanılması sonucunda söz konusu asgari bedelin altına inilmiş veya hediye çeki vb. kazanma/kullanma şartı ortadan kalkmış olur. Bu durumda, söz konusu indirimin (varsa hediye ürün bedelinin) tamamı Alıcı’ya iade edilecek tutardan düşülerek, yetersiz olduğu durumlarda ödeme aracı olarak kullanılan yöntemden (kredi kartı vb. dâhil) tahsil edilir. Alıcı, alışverişi sebebiyle (sanal/fiziksel) hediye çeki, puan vb. kazandıysa bu iptal edilir, (sanal veya fiziksel) hediye çeki, puan vb. kullandıysa bedelinin tamamı yine Alıcı’ya iade edilecek tutardan düşülür, yetersiz olduğu durumlarda yukarıdaki gibi tahsil olunur. Cayma hakkının kullanıldığı durumların yanı sıra, ayıplı ürünler hariç olmak üzere ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer durumlarda da yukarıdaki hükümler geçerlidir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

5.1. Satıcı, ürün/ürünleri eksiksiz bir şekilde, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ve diğer ilgili bilgi ve belgeleri de teslim etmesi gerekmektedir.

5.2. Teslimat, ürünün stokta mevcut olması ve ürün bedelinin ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en kısa sürede gerçekleştirilecektir. Teslimat süresi, Alıcı tarafından belirtilen teslimat adresine, Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketi (“Kargo Şirketi”) tarafından, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşuluyla yapılacaktır. Ancak, özel talepler doğrultusunda hazırlanan ürünlerde teslimat süresi 30 (otuz) günü aşabilecektir. Olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın vb.) nedeniyle teslimat süresi 30 (otuz) gün içerisinde gerçekleştirilemezse, Satıcı Alıcı’yı bu durum hakkında bilgilendirecektir. Bu durumda Alıcı, siparişi iptal etme, benzer bir ürün sipariş etme veya olağanüstü durum sona erene kadar beklemeyi seçebilecektir.

5.3. Alıcı’nın belirtilen teslimat adresinde bulunmaması, ürünü teslim almaması veya hatalı bir adres bildirmesi durumunda, Satıcı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Ürün, Alıcı dışında başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilecekse ve teslim alıcı bulunmaması veya teslimatın kabul edilmemesi durumunda da Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, Alıcı’nın geç teslimat veya ürünün teslim edilememesi nedeniyle oluşan zarar ve masraflar Alıcı’ya aittir.

5.4. Satıcı, ürünleri Kargo Şirketi aracılığıyla Alıcı’ya göndermektedir. Eğer Kargo Şirketinin, Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi bulunmuyorsa, Alıcı ürünü Satıcının bildirdiği yakın bir şubeden teslim almak zorundadır.

5.5. Alıcı, ürünü teslim almadan önce muayene etme hakkına sahiptir. Eğer ürün ezik, kırık, ambalajı yırtılmış veya ayıplı ise, Alıcı ürünü Kargo Şirketi’nden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünü kontrol etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Herhangi bir kargo sorunu olduğunda ürün kabul edilmemeli ve Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Aksi takdirde, ürün hasarsız ve sağlam olarak kabul edilecektir. Ürünün kullanılmadan iade edilmesi gerekiyorsa, ürün faturası, kutusu, varsa hediyesi ve diğer belgeler (garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb.) ile birlikte iade edilmelidir.

5.6. Alıcı, ürünü teslim almadan önce tamamı dâhil olmak üzere Form ve Sözleşme’ de belirtilen tutarı ödemelidir. Eğer ürün bedeli tam olarak ödenmemişse, Satıcı siparişi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

5.7. Eğer işlem yapılan kredi kartının ödemesi banka tarafından geri talep edilirse, ürün en geç 7 (yedi) gün içerisinde Alıcı tarafından Satıcıya iade edilecektir. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı, ürün bedelini almadan iadeyi kabul etmeme hakkını saklı tutar. Ayrıca, Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda da Sözleşme bedelinin Alıcı tarafından iade edileceğini kabul eder.

5.8. İlan edilen fiyatlar, siparişin oluşturulduğu anda geçerlidir. Fiyatlar ve vaatler, güncelleme yapılmadıkça değişmez. Teknik nedenlerden kaynaklanan hatalardan Satıcı sorumlu değildir. Fiyat veya ürün bilgilerinde hata olduğunda, Satıcı siparişi iptal edebilir ve ödeme Alıcı’nın hesabına iade edilir. Gerçek fiyat ile ilan edilen fiyat farklıysa, Alıcı’ya gerçek fiyat bildirilir. Alıcı, gerçek fiyat üzerinden satın alma yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

5.9. Satıcı, toplu olarak hazırlanamayacak boyutta veya miktarda sipariş verilmesi durumunda, siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.

5.10. Site’ de bulunan ürünler, operasyon mağazalarının stoklarıyla sınırlıdır. Stok tükenmesi veya diğer ticari imkânsızlık nedeniyle teslimatın imkânsızlaşması durumunda, Satıcı ürünün tedarik edilemeyeceğini bildirecektir. Bu durumda Alıcı, siparişi iptal etme, emsal ürünle değişim yapma veya teslimat süresini erteleme hakkına sahiptir. Satıcı, eşit kalitede ve fiyatta başka bir ürün tedarik etmeye çalışacaktır. Eğer alternatif ürün tercih edilirse, aradaki fiyat farkı Alıcı tarafından ödenecektir. Satıcı, siparişi iptal ederse, tahsil edilen ödemeleri en geç 14 (on dört) gün içinde Alıcı’ya iade edecektir.

5.11. Satıcı, Sözleşme’ den kaynaklanan yükümlülüğün süresi dolmadan muadil bir ürün tedarik edebilir, ancak bunun için Alıcı’nın açıkça onayını almalı ve bilgilendirmelidir.

5.12. Siparişe ilişkin belge ve bilgilerin eksik, sahte veya yanlış olduğu veya kötü niyetli veya ticari amaçlı olduğu şüphesi durumunda, Satıcı siparişi durdurabilir veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal durumunda, ödeme iadesi Alıcı’ya bildirilerek gerçekleştirilebilir.

5.13. Alıcı, bedel iadesi gereken durumlarda kredi kartıyla ödeme yapmışsa, iade tutarının banka tarafından hesabına yansıması için ortalama olarak 2 (iki) ila 3 (üç) hafta sürebileceğini kabul eder. Bu süre bankanın işlem süreciyle ilgili olduğu için Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.14. Eğer sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamiliyle ürünün teslimatı arasında uyumsuzluk veya güvenlik açığı tespit edilirse, Satıcı kredi kartı hamilinin kimlik ve iletişim bilgilerini ve kredi kartının kime ait olduğunu kanıtlayan belgeleri isteyebilir. Alıcı’nın talebi doğrultusunda bilgileri sağlamaması durumunda sipariş durdurulur ve 24 (yirmi dört) saat içinde talepler karşılanmazsa, Satıcı siparişi iptal etme hakkını kullanabilir.

5.15. Alıcı, İnternet Sitesi’ni kullanırken mevzuata uygun davranmayı kabul eder. Kamu düzenine aykırı, başkalarını rahatsız eden, yasalara uymayan veya başkalarının haklarına tecavüz eden amaçlarla İnternet Sitesi’ni kullanamaz. Ayrıca, başkalarının kullanımını engelleyici veya rahatsız edici (spam, virüs vb.) işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, Alıcı hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder. Satıcı, mevzuat veya Sözleşme’nin ihlali durumunda Alıcı’ya karşı yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

5.16. Alıcı, talep ve şikâyetlerini yazılı olarak Satıcıya bildirebilir.

5.17. Alıcı, bildirimlerin e-posta adresine gönderildiğini kabul eder ve bu bildirimlere her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Satıcı, bilgileri on yıl süreyle saklar.

5.18. Satıcı, Alıcı’nın kötü niyetli bir şekilde kampanyaları kötüye kullanması veya güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda, satışı iptal etme hakkına sahiptir. Ancak Alıcı, Satıcının zararını geri ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde, Satıcı hukuki ve cezai yollara başvurma hakkını saklı tutar.

5.19. Satıcı, herhangi bir zamanda Site’nin geçici olarak askıya alınması veya tamamen durdurulması hakkına sahiptir. Bu durumda Satıcının Alıcı veya üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu durumda Site faal olduğunda sipariş edilen ürünlerin teslimatı Sözleşme şartlarına göre tamamlanır.

5.20. Alıcı, Site’ ye üye olurken ve sipariş verirken kişisel bilgilerinin kullanılabileceğini kabul eder. 5.21. Alıcı, kişisel ve ödeme bilgilerinin tam ve doğru olmasından sorumludur. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda, Alıcı güncellemekle yükümlüdür.

 1. CAYMA HAKKI

6.1. Alıcı, cezai şart ödemeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’ den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet için Sözleşme’nin kurulduğu gün veya ürün için Alıcı’nın veya belirlediği üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı gün başlar. Ancak, Alıcı, ürün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Mesafeli sözleşmelerde hizmet sunumuna ilişkinse, cayma hakkı süresi sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Eğer sözleşmede hizmetin ifasının 14 (on dört) gün içinde yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir.

6.2. Alıcı, Form ve Sözleşme’ de yer alan kişisel bilgilerinin ve ödeme bilgilerinin tam ve doğru olmasından sorumludur. Eksik veya hatalı bilgiler durumunda, Alıcı İnternet Sitesi üzerindeki hesabından bu bilgileri güncellemekle yükümlüdür.

6.3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesi için aşağıdaki günler dikkate alınır:

a) Ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, Alıcı veya belirlediği üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, Alıcı veya belirlediği üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca düzenli teslimat yapılan ürünlerde, Alıcı veya belirlediği üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün.

6.4. Satıcı, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, ödeme yapılmış olan sözleşme konusu bedeli ve teslimat masraflarını Alıcı’ya iade etmekle sorumludur. Cayma hakkının kullanılması sonucunda ortaya çıkan masraflar da Satıcı tarafından karşılanır.

6.5. Cayma hakkının kullanılması için Alıcı’nın 14 (on dört) gün içinde Satıcı’ ya bildirim yapması gereklidir. İletişim için yukarıda belirtilen telefon veya e-posta adresi kullanılabilir. Cayma hakkı kullanımında, ürünün ambalajı ve içeriği hasar görmemiş olmalı ve yeniden satılabilir nitelikte olmalıdır. Cayma hakkına ilişkin iade yöntemleri Sözleşme’ de belirtilmiştir. İade işlemi gerçekleştiğinde, üçüncü kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürüne ait fatura aslı iade edilmelidir. Cayma bildiriminin ulaşmasını takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde, Satıcı tarafından ödeme yapılan sözleşme konusu bedel ve teslimat masrafları Alıcı’ya iade edilir. Alıcı ise 10 (on) günlük süre içinde sipariş konusu ürünü iade etmekle yükümlüdür.

6.6. Cayma hakkının kullanılması durumunda, Alıcı ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmamışsa sorumludur. Eğer Alıcı’nın kusuru nedeniyle ürün değerinde bir azalma meydana gelirse veya iade imkânsız hale gelirse, Alıcı cayma hakkını kaybedebilir ve Satıcı, kusur oranında zararını tazmin etme hakkına sahiptir. Değişiklik ve bozulmalar nedeniyle ürün Satıcı tarafından kabul edilirse, iade edilecek ürün bedelinden değişiklik veya bozulma miktarı düşülür. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemleriyle yapılabilir.

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜN/HİZMETLER

7.1. Alıcı, aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

i) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

7.2. Ürünün, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan ürün türlerinden oluşması halinde, Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Yönetmelik hükümleri uygulanamayacak ve bu siparişler bakımından iade sağlanmayacaktır.

 1. ALICI’NIN SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜ SATIN ALIRKEN ÖDÜL PUANLARI KAZANDIĞI VE/VEYA ÖDÜL PUANLARI KULLANARAK SATICI’YA ÖDEME YAPTIĞI HALLERDE UYGULANACAK ÖZEL ŞARTLAR

8.1. Ödül puanlarını kazandıran bir kuruluş ile Alıcı ve Satıcı arasında, ödül puanlarının Satıcı’ ya ait Site’ den yapılan alışverişlerde indirim vb. sağlamasına imkân veren cari bir sözleşmenin varlığı durumunda, Alıcı, Satıcının söz konusu anlaşması ve kendisinin ilgili kuruluş ile sözleşmesinin gereği olarak bu Sözleşme konusu alışveriş sebebiyle ödül puanı kazanmış ise, işbu Sözleşme’ den cayılması veya siparişin iptal edilmesi gibi durumlarda, Alıcı tarafından kazanılan ödül puanlarının tutarı (parasal değeri) Alıcı’dan geri alınır. Bu geri alma işlemi, Satıcının ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, Alıcı’nın mevcut başka ödül puanları varsa öncelikle onlardan düşülerek (mahsup edilerek) yapılır.

8.2. Alıcı tarafından Sözleşme konusu ürün alışverişinde Satıcı’ ya kısmen veya tamamen ödül puanlarıyla ödeme yapılmış ise, söz konusu ürünün iadesi nedeniyle Alıcı’ya geri ödeme yapılacaksa, Alıcı’nın ürünü satın alırken kullanılan ödül puanları, Satıcının ilgili kuruluş ile farklı bir anlaşması olmadıkça Alıcı’ya (yine puan olarak) iade edilebilir.

8.3. Alıcı tarafından herhangi bir şekilde haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda, genel olarak ödül puanlarının parasal tutarı Satıcı tarafından Alıcı’dan (kredi kartından, nakden veya diğer yasal yöntemlerle) tahsil edilebilir. Bu hüküm, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilen hediyelerin bedeli için de geçerlidir.

8.4. Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ile ilgili diğer hususlar, ilgili kuruluş ile Alıcı ve Satıcı arasındaki anlaşma hükümlerine tabidir ve ilgili hallerde Satıcı, işbu Sözleşme ve anılan sözleşmede belirtilen tüm hak ve yetkileri Alıcı ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına veya hesabına yapabilir.

8.5. Satıcıdan kazanılan veya Satıcı nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri vb. mukabili nakdi para taleplerini kabul etmez.

8.6. Satıcı, Alıcı ile yukarıda bahsedilen kuruluşlar arasındaki ihtilafların ve bu ihtilafların herhangi bir maddi, hukuki, mali veya mali olmayan sonuçlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

8.7. Yukarıdaki hükümler, varsa Alıcı’nın doğrudan Satıcıdan elde ettiği ödül puanı kazanım ve kullanımlarında da kıyasen uygulanır.

8.8. Yukarıdaki hükümler geçerli ve bağlayıcıdır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ SINAİ HAKLAR

9.1. Satıcı, kişisel verilerin güvenliğine ve korunmasına önem vermektedir. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’ ye tabi olarak elde edilen kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte ve paylaşmaktadır.

9.2. Alıcı, sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almakla sorumludur. Aksi takdirde, doğacak zararlar ve üçüncü kişilerden gelen taleplerden Alıcı bizzat sorumludur.

9.3. Alıcı, kişisel verilerin işlenmesi hakkında detaylı bilgilere altinozonline.com.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve diğer belgeler aracılığıyla ulaşabilir.

9.4. Satıcı’ ya ait olan tüm fikri ve sınai haklar ile mülkiyet hakları, siteye ait bilgiler ve içeriklerin düzenlenmesi, güncellenmesi ve kullanımı, diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, Satıcı’ ya aittir.

9.5. Alıcı’nın sağladığı kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlere ilişkin izin ve onaylar, ilgili ürün ve hizmetlerin sağlanması, bilgilendirme, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları gibi ticari ve sosyal iletişimler amacıyla Satıcı, grup şirketleri ve uygun gördüğü üçüncü kişiler tarafından kullanılabilir. Bu veriler, ilgili kurallar doğrultusunda kaydedilebilir, saklanabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir ve işlenebilir. Ayrıca, bu veriler kanunen gerektiğinde ilgili merci ve mahkemelere iletilir. Alıcı, kişisel ve ticari iletişimlerin bu şekilde kullanılmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve iletilmesine açık bir şekilde muvafakat etmektedir.

9.6. Alıcı, veri kullanımı ve işlenmelerini durdurmak için Satıcı’ ya başvurarak iletişimleri her zaman durdurabilir. Bu durumda, kişisel veri işlemleri ilgili kanunlar çerçevesinde durdurulur. Ayrıca, kişisel verilerin silinmesi veya anonim hale getirilmesi de mümkündür.

9.7. Site üzerinden erişilen diğer sitelerin gizlilik ve güvenlik politikaları ile kullanım şartları geçerlidir. Satıcı, bu sitelerle ilgili ihtilaflardan veya olumsuz sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

 1. ŞİKÂYET VE İTİRAZLARA DAİR ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

10.1. Alıcı, herhangi bir şikâyeti doğrudan Satıcı’ ya iletebilir. Şikâyetin iletilmesi durumunda Satıcı, sorunun çözülmesi için gereken desteği sağlayacaktır.

Müşteri Hizmetleri Telefon Destek Hattı: 0850 555 86 92

Müşteri Hizmetleri E-Posta Destek Hattı: info@altinozonline.com.tr

10.2. Alıcı, tüketici sıfatına sahipse, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde şikâyet ve itirazlarını ilgili Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak yapabilir. Tüketici sıfatına sahip olmayan Alıcılar ise Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre hareket etmelidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda, Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 1. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

11.1. Taraflar arasındaki yazışmalar, zorunlu haller dışında elektronik posta yoluyla gerçekleştirilecektir.

11.2. Alıcı, işbu Sözleşme’ den kaynaklanacak herhangi bir ihtilaf durumunda, Satıcının resmi defterleri, ticari kayıtları, elektronik bilgileri, bilgisayar ve ses kayıtları gibi delillerin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereğince delil teşkil edeceğini kabul etmektedir.

 1. YÜRÜRLÜK

12.1. Alıcı, “Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum.” seçeneğini onayladığı anda, Sözleşme’nin tüm koşulları yürürlüğe girer. Sözleşme’nin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında bulunmaktadır ve istendiği takdirde elektronik posta yoluyla da gönderilebilir.

12.2. Ön bilgilendirme ve Sözleşme’nin tüm koşulları, Alıcı’nın belirttiği elektronik posta adresine gönderilmekte olup, sipariş özetinde de teyit edilmektedir.

 1. KABUL VE ONAY BEYANI

Alıcı, işbu Sözleşme’ de ve Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirme Form’ unda yer alan tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, ürün/hizmetin temel özelliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimat koşullarını, Satıcı ve diğer ön bilgileri, cayma hakkını ve kişisel bilgileri de dâhil olmak üzere tüm hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve ürün/hizmet siparişiyle birlikte işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

ALICI

Adı/Soyadı                         : %FATURA_AD_SOYAD%

Tarih                                   : %TARIH%

Ödeme Şekli                      : %ODEME_SEKLI%

Teslimat Adresi                   : %TESLIMAT_ADRES%

Teslim Edilecek Kişi            : %TESLIMATI_ALAN%

Fatura Adresi                      : %FATURA_ADRES%

Kargo Ücreti                       : %KARGO_UCRETI% TL

 

×